Není živel jako živel

 

V posledních letech jsme se naučili uvažovat o živlech zejména v souvislosti se specifickými sociálními skupinami nebo tzv. nepřizpůsobivými jedinci. Jako by se nám původní význam toho slova kamsi vytratil. Posledních cca šestnáct hodin jsme konfrontováni s nejneovladatelnějším přírodním živlem, jímž vždy byl, je a zůstane vítr. Zatímco vodě lze postavit do cesty zábranu, oheň lze uhasit, větru nelze jakkoli vzdorovat, natož mu poručit. Heslo: "Poručíme větru, dešti" se nikdy neujalo a můžeme si být jisti, že minimálně v souvislosti s větrem tomu de facto nikdy nebude jinak. Dnes, alespoň podle zpráv v médiích, byl větrem zničen pravoslavný Kostel. sv. Valentina v Mostě. Stál v blízkosti jedné z mála skutečně historických stavebních památek města Mostu, a to Kostela Nanebevzetí Panny Marie z poloviny 16. století. To je ten slavný kostel, který byl posunut v roce 1975 o nevídaných 841 metrů jinam, než bylo jeho původní usazení. Vzhledem k tomu, že do Mostu poměrně často jezdím přednášet, občas do zbytků starého Mostu zavítám a nafotím dané místo v různých ročních obdobích. Oba kostely mají v pozadí surrealisticky působící krajinu Českého středohoří a leckdy se fotografovi nabídne nezaměnitelná kompozice tamního génia loci. Naposledy jsem se jal zvěčnit oba kostely cca před měsícem. Dnes už bude obraz místa jiný. Devastující živel udělal své. Prostě živlům neporučíme. Pravoslavný Kostel sv. Valentýna nevydřel nápor poryvů větru, možná i proto, že na jeho stavbu nebyly použity žádné kovové prvky (hřeby, spony, klíny), protože byl vystavěn původní technologií. Pokud mě paměť nemýlí, tak jen při stavbě střechy byly kovové prvky použity. Podle publikovaných snímků střecha byla odnesena, ale zůstala vcelku, ne příliš porušená. Škoda, kus lidské práce přišel v niveč. Nezbývá, než doufat, že brzy bude pravoslavný kostel stát na svém místě v plné kráse. V Praze bychom našli podobný sakrální objekt v Kinského sadech. Jedná se o Chrám sv. archanděla Michaela, který sem byl přenesen z Velké Loučky u ukrajinského města Mukačevo na konci dvacátých let minulého století. Rovněž na jeho stavbu a nedávnou rekonstrukci nebyly použity kovové prvky.

Časem zveřejním několik původních snímků z daného místa. V tuto chvíli se musím(e) spokojit s fotografiemi z veřejných internetových zdrojů.

 

 Foto: původní (starý) Most v dnešní podobě rekultivované krajiny

  Foto: trosky Kostela sv. Valentina ze dne 29. 10. 2017

  Foto: Chrám sv. archanděla Michaela, Kinského sady, Praha 5

 

marmat

 

 

Výročí vzniku ČSR

 

 Foto: inet, free

 

Václavské náměstí 28. října 1918. Zhruba 11 hodin dopoledne. Jeden z hlavních organizátorů převratu Isidor Zahradník pronesl z místa sochy sv. Václava legendární promluvu, která obsahovala následující větu: "Jsme svobodní. Zde u stupňů pomníku českého knížete svatého Václava přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými, že ji chceme hájiti i svými životy.“ Tento okamžik je považován za faktický vznik Československa. Přestože to byl právě Zahradník, který ostře vystoupil proti Rakousku-Uhersku a je považován za jednoho ze zakladatelů nově vzniklého nástupnického státu (ČSR), zemřel tam, odkud se toužil vymanit, ve Vídni v roce 1926. Na snímku zachycen v jeho středu (vedle vojáka s čepicí v pravé ruce).

 

 Foto: inet, free

 

Tomáš G. Masaryk se vrátil do ČSR až 20. 12. 1918, přičemž do Prahy dorazil až následující den, tj. 21. prosince téhož roku. Za klíčový okamžik lze považovat Masarykův projev ze dne 22. 12. 1918, v němž seznámil občany nově vzniklého státu se svou koncepcí rozvoje Československa. A propos, jedna z původních úvah Masarykových byla taková, že nově vzniklý stát by měl být monarchií, ale za přispění W. Wilsona se stal parlamentní republikou. Některé ze symptomů chování mocnáře byly patrné i u T.G.M. v době jeho působení v úřadu prezidenta republiky. Dodnes se nám v právním řádu dochovaly některé monarchistické projevy, jako je například jmenování soudců, profesorů či udělování milosti hlavou státu. To k modernímu demokratickému státu na bázi parlamentní demokracie zcela určitě nepatří, ale jakýsi zvyk či tradice nám tyto relikty uchovávají v platnosti. Bylo by příjemné, například ke stému výročí vzniku ČSR, tyto historické relikty odstranit, ale nejspíš k žádné podobné ústavní změně nedojde.

 

marmat

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mějme rádi svého lékaře aneb "lékaři bez hranic"

 

Poprvé za mnoho desítek let jsem byl okolnostmi donucen "nechat si napsat neschopenku". I přes veškeré odhodlání přemoci své stávkující tělo (de facto jako pokaždé, když mi není zrovna nejlíp), jsem musel uposlechnout volání svého těla o pomoc. Abnormální fyzické vytížení v posledních týdnech se projevilo pásovým oparem. Urgentní stav (skutečně je to dost "citlivé") a minimum disponibilního času mě donutily navštívit LSPP v neděli, neb v sobotu jsem pro změnu učil též a navíc mimo Prahu, pročež jako obvykle jsem následující den opět přednášel s odhodláním to překonat. A pak i další den, až se tělo během úterní noci ozvalo tentokráte mohutným pokřikem: Nenič mě! Já jsem ty! I Uposlechl jsem ho a jal se navštívit lékaře s tím, že mému tělu je na umření. Alespoň to mi hlasitě říkalo. A tehdy to začalo.

 

Středa 18. 10. 2017. Brzké dopoledne. Návštěva praktického lékaře. Nápis na dveřích: Dovolená. Kontaktujte zástup. Odchod k zastupujícímu PL. Nápis na dveřích: Stávka! Kontaktujte 155. Zvítězil rozum a rozhodl jsem se navštívit svého kožního lékaře na druhém konci Prahy, abych zcela absurdně nevolal na emergency, když PL stávkuje a druhý užívá dovolené. Po zdlouhavém cestování po pražských silnicích jsem konečně dorazil ke specialistovi. Nápis na dveřích: Stávka! To už jsem měl pocit, že jsem asi stále ve snu a brzy se musím probudit. Následovala další rozumná úvaha. Celková anexe organismu virem postihujícím i horní cesty dýchací, kašel, třeštící hlava a nepopsatelná únava, tak zajedu ke svému ORL lékaři. Opět cesta přes celou Prahu zpět. Vstupní dveře do ORL ordinace a na nich nápis: Dovolená. To už jsem cítil, že hřeji víc, než jaderný reaktor při fúzi. Pod oznámením o dovolené jsem se dočetl, že v případě potřeby mám kontaktovat zastupujícího ORL lékaře cca o čtyři sta metrů jinde. Byť se sotva vleču, tak už tam zajdu, když je to po ruce, vyhodnotil jsem situaci. Konečně jsem se dobelhal k zastupujícími ambulantnímu specialistovi. Stojím před vstupními dveřmi a na nich nápis: Stávka. Otáčím se a jdu pryč. Dorazím domů, padnu na postel a z rozhlasu slyším, jak ambulantní specialisté a praktičtí lékaři mají málo peněz a chtějí zvýšit kapitační platby. Sahám po revolveru.

 

Čtvrtek 19. 10 . 2017. Brzké odpoledne. Zastupující PL ordinuje od 13 hodin. Vejdu do čekárny a vidím, že včerejší stávka sklízí své ovoce. Dav lidí. Průměrný věk převyšuje zjevně 65+. Připadám si zde jako mladík. Zvláštní pocit. Ze všech stran se ozývající kašel, chrchlání, smrkání, hekání, naříkání a nervozity plné komentáře. Zeptám se, kdo je poslední. Já, reaguje dáma v červeném koženém saku. Otevřu okno a najdu si vzdálený větraný metr čtvereční místa. Ozývají se postesky, že tady v té zimě nastydnou. Odhaduji průměrnou teplotu v místnosti na 25 až 30 st. Celsia. Mikrobi jsou v mikrobím ráji. Po chvíli začínám pokašlávat. Občas se otevřou dveře a někdo je pozván do ordinace. Mezitím několik lidí mimo pořadí vejde do sesterny na injekci nebo s donesenou dokumentací. Fronta se nezkracuje. Naopak, prodlužuje se. Stojím (ani na minutu jsem si nesedl, neboť není kam, a protože jsem mladík, nechám sedět starší spoluobčany) přesně 160 minut (pro slabší počtáře dvě a tři čtvrtě hodiny). Konečně jsem na řadě. Hurá! Vysvětlím rychle zastupující praktické lékařce o co jde, předložím zprávu z nemocniční pohotovosti, předvedu opar, ona se na něj i mě podívá a konstatuje, že to je hrozné. Následně mi položí otázku, proč jsem nepřišel dřív. Sahám po revolveru. Domů se dostanu po cca čtyřech hodinách ještě víc unavený, výrazně kašlající, ale uspokojený, že jsem přežil.

 

K čemu mě má herpesová anabáze dovedla? K nalezení řešení letité problematiky týkající se efektivizace hospodaření v rámci českého zdravotnictví. Řešením je eutanázie. Plošná. Systémová. Zvážím-li, že cena jednoho 9 mm náboje pro běžnou střelnou zbraň se pohybuje v rozmezí mezi 5,30 až 7,50 korunami (např. 9mm Luger), pak je to ekonomické řešení, protože cena za zpracování receptu lékárnou je dnes 13,- Kč. Cenu léků a doplatků za ně nepočítám. A co víc, ušetřené prostředky (rozpočtové přebytky) mohou dostat stávkující lékaři a lékárníci! Sahám po revolveru. Rozumné řešení se nakonec vždy najde. Cena jedné eutanázie (včetně rány jistoty) vyjde cirka na 11 korun, takže o dvě koruny míň, než je lékárnický poplatek za manipulaci s receptem.

 

P. S. Toto není (anti)předvolební kampaň, to je zkušenost jednoho těla, které volalo o pomoc a narazilo na "lékaře bez hranic".

 

marmat

Aktuality

Vývoj médií

28.10.2017 15:39
Studijní materiály byly vystaveny v příslušné složce zde na webu.

Začátek nového akademického roku

28.09.2017 23:20
V pondělí 2. října 2017 začíná výuka zimního semestru AR 2017 / 2018. V tomto semestru budu vyučovat předměty Vývoj médií, Digitální marketing, Prezentační techniky a Sociologie deviace a sociálně-patologických jevů. Rozvrh je k dispozici v ISu.

Elektronický test z DM

28.08.2017 12:03
Byl zpřístupněn online test z direkt marketingu pro studenty, kteří dosud nezakončili předmět předepsaným způsobem. Vstupte zde!
Záznamy: 1 - 3 ze 3

Student

Hromadná konzultace

20.10.2017 11:44
Další z pravidelných hromadných konzultací k vytváření BP/DP se uskuteční 7. 11. 2017 od 17.30 hodin v multimediální učebně VŠFS. Žádám všechny účastníky setkání, aby mi své rozpracované texty zaslali nejpozději k 3. 11. 2017 na email. marmat
Záznamy: 1 - 1 ze 1

Kalendář akcí

Náhradní termín vlastivědné vycházky

20.10.2017 11:49
O náhradním termínu komentované vlastivědné vycházky budete včas informováni jak emailem, tak zveřejněním zde.   marmat
Záznamy: 1 - 1 ze 1

Anketa

Mám dokončené vysokoškolské vzdělání.

Ano. (601)
55%

Ne. (484)
45%

Celkový počet hlasů: 1085

Úvodní stránka

Anekdota týdne

01.10.2016 16:49
Každý týden nová anekdota pro radost i poučení.
Záznamy: 1 - 1 ze 1