Nejbližší veřejná přednáška

07.09.2017 23:06

V termínu 5. října 2017 se od 17 hodin uskuteční v budově Prezídia AV ČR na Národní třídě přednáška s názvem: Co o VŘSR běžně nevíme aneb sto let pokusů o nastolení „panství“ sociální spravedlnosti.