Začátek nového akademického roku

28.09.2017 23:20

V pondělí 2. října 2017 začíná výuka zimního semestru AR 2017 / 2018. V tomto semestru budu vyučovat předměty Vývoj médií, Digitální marketing, Prezentační techniky a Sociologie deviace a sociálně-patologických jevů. Rozvrh je k dispozici v ISu.