Studijní materiály

 

budou vystavovány průběžně v rámci semestru, případně až na konci semestrální výuky, a to pro předměty:

 

ZS:

  • Vývoj médií (Bc.)
  • Etika v marketingové komunikaci (Bc.)
  • Digitální marketing (Bc.)
  • Firemní kultura a interní komunikace (Mgr.)

 

LS:

  • Direct marketing
  • Komunikační dovednosti.

 

Zveřejňované prezentace jsou pouze podklady pro studium, ergo nelze je považovat za plnohodnotnou náhradu předepsaných učebních textů. Pro studium využívejte zejména interní publikace VŠFS, které byly vydány nakladatelstvím Eupress. Ty jsou stanoveny v pedagogické dokumentaci k danému předmětu jeho garantem. V tomto AR je garantem všech vyučovaných předmětů (viz výše) Marek Matějka.

 

S doplňujícími dotazy se obracejte na svého vyučujícího, buď v průběhu výuky, nebo při konzultačních hodinách nebo jiným standardním způsobem.