V tomto semestru pedagog vyučuje předmět Firemní kultura a interní komunikace.