ČVUT a cyklus přednášek

10.03.2018 21:13

V říjnu 2018 proběhne přednáška na ČVUT na téma Niccolo Machiavelli v kontextu dějin. Přednáška je věnována jak jeho životu a dílu, tak hlavně jeho odkazu pro budoucí věky. Na tuto přednášku navazuje další přednáška nazvaná Machiavelistické etudy. Jedná se o jednu z nejžádanějších tematickcýh oblastí přednášejícího za posledních 10 let.