Důležité upozornění

10.03.2018 21:04

Bakalanti a diplomanti mi musí předložit finální verzi svých kvalifkačních prací k závěrečnému schválení nejpozději do 8. 4. 2018. Po tomto termínu nebude brán zřetel na jakékoli "důvody", proč tak neučili a takoví studenti nebudou připuštěni k obhajobě v červnu 2018. Nebudu udělovat souhlas na žádosti o pozdější odevzdání ZP, pakliže student po celou dobu procesu psaní ZP nebyl aktivní.