Temíny zkoušek

22.12.2017 23:29

Termíny ústních zkoušek budou vypsány v ISu. Jsou určeny pro ty studenty, kteří neuspěli v písemné podobě zkoušky. Výsledky testů budou zveřejňovány průběžně v ISu ve složce studijní materiály k jednotlivým předmětům v podobě xls souboru.