U3V

12.02.2020 09:25

 

Další z popularizačních přednášek v rámci Univerzity třetího věku se uskuteční v Karlových Varech na půdě VŠFS, a to v termínech 11. a 25. března 2020. Opět se jedná o přednášky z cyklu Vybrané kapitoly z dějin evropského myšlení. 

 

Střípky z dějin ekonomie od Aristotela po Velkou recesi (2008) aneb za vším hledej nenasytnost

Anotace: Přednáška populárně naučnou formou seznamuje posluchače se vznikem a vývojem ekonomie, ukazuje na základní hybné momenty lidských dějin, zaměřuje se na funkci a význam peněz, seznamuje s lichvou a jejím vývojem v dějinách a velmi zjednodušeně analyzuje příčiny hospodářských krizí ve vazbě na širší dějinně filosofický kontext. Nedílnou součástí přednášky jsou ukázky konkrétních historických událostí, které popisují a objasňují některé ekonomické problémy minulosti i současnosti.

 

Rozsah: 2 x 2 vyučovací hodiny (dvě přednášky po 90 minutách)

 

 

Fenomén jménem Rusko aneb od Petra I. Velikého k Vladimíru Putinovi

Anotace: Přednáška populárně naučnou formou seznamuje posluchače s historickým vývojem Ruska, jeho geopolitickými, náboženskými, kulturními a hospodářskými danostmi a srozumitelně vysvětluje současné postavení Ruska v evropském geopolitickém kontextu. Analyzuje postavení současného Ruska v globálním světě a staví politický vývoj v Rusku do paralely s děním v USA a částečně i Číně. Faktograficky přednáška vychází z ekonomických a geopolitických dat založených na znalosti dějinně filosofického rámce dané problematiky. Přednáška má deskriptivně analytický, nikoli normativní charakter.

 

Rozsah: 2 x 2 vyučovací hodiny (dvě přednášky po 90 minutách), celkem jedno odpoledne (setkání U3V)

 

marmat