marmat solutions

 

Přehled oblastí, které jsou nabízeny formou subdodávek řešení pro firemní klientelu na bázi tzv. marmat solutions.

 

A Oblasti:

Poradenství a konzultace pro management

 • strategický 
 • finanční
 • personální  
 • marketingový   
 • změnový 
 • krizový  

Komerční vzdělávání

 • podnikový management (znalosti alias faktografie) 
  • obecný management
  • marketingový management
  • personální management
 •  sociálně psychologické dovednosti (kompetence alias soft skills)
  • manažerské dovednosti
  • obchodní dovednosti
  • osobní a osobnostní rozvoj 

 

B Metody práce v poradenství 

 • SWOT analýza
 • metoda KAIZEN
 • metoda SPIN
 • metoda SMART
 • metoda DIBABA
 • metoda AIDA
 • metoda PERT
 • metoda JIT
 • řízení proudu změn
 • a další.

 

 

C Komerční vzdělávání

 • Přednášky
 • Interaktivní semináře
 • Brainstrormingy
 • Tréninky
 • Individuální koučing
 • E-learning (Moodle)

 

V případě vašeho zájmu o spolupráci v některé z výše uvedených oblastí se obracejte na Marka Matějku prostřednictvím některého z publikovaných kontaktů.

Jednou z používaných metod je i tzv. metoda šesti klobouků (Six Thinking Hats), jejímž původcem je Edward de Bono (*1933). Tento psycholog původem z Malty se proslavil zejména pojmem laterálního myšlení, o které se dnes opírá většina psychologické a neuropsychologické teorie zabývající se lidskou kreativitou. Osobně za velmi přínosnou považuji Bonovu kritiku pozitivismu, zejména ve společenskovědních disciplínách. Tuto metodu lze efektivně využívat jak v rámci výuky na akademické půdě, tak v manažerských kurzech pro zlepšení kreativního myšlení v podnikání a řízení organizací.

 Foto: Edward de Bono, Zdroj: drew-fuller.com

"Šest klobouků
 
Six_Thinking_Hats_set.jpg

Hra pro rozvíjení kreativity a získávání nových myšlenek od členů týmu

Klobouky prohlubují paralelní myšlení v souvislostech, strukturální myšlení. Šest klobouků má ilustrovat různé způsoby myšlení jednotlivců v procesech řešení problémů. Metoda vychází z toho, že časové oddělení metod myšlení vede k lepší koncentraci a k lepšímu porozumění vlastních i cizích myšlenkových procesům, odděluje ego od projevu. Každý klobouk symbolizuje určitý způsob myšlení a má svou barvu.

 • Bílý klobouk = nestrannost 
  - nahlíží se na problém bez emocí, vysvětlování a argumentací
  - nehodnotit, nepřiřazovat argumentacím hodnotu, kategorizovat
  - jen fakta, čísla a informace
 bily.jpg
 • Červený klobouk = emoce a pocity
  - dávají se najevo pocity, intuice
  - projevuje se spontánnost
  - ostatním je zapovězeno pocity jakkoliv hodnotit, aby se nevytvořil emocionální blok,
    který může být překážkou na cestě k řešení
 cerveny.jpg
 • Žlutý klobouk = optimismus
  - soustředění na pozitivní a konstruktivní stránky, na hodnoty, které problém přináší
  - pozitivní a konstruktivní postup
 zluty.jpg
 • Černý klobouk = negativismus
  - kritika, opak žlutého klobouku
  - porovnávají se nabízená řešení s reálnou situací i se zkušenostmi z minulosti
    a upozorňuje na možná úskalí

  - bez emocí
  - negativismus, proč něco nepůjde
 cerny.jpg
 • Zelený klobouk = kreativita
  - přináší jakékoliv nápady k realizaci
  - je možné nic neříkat 
  - můžou se mlčky probírat myšlenky a nápady, které by ale během sezení měly zaznít 
 zeleny.jpg
 • Modrý klobouk = odstup a přemýšlení o myšlení
  - toto je organizátor, dirigent orchestru, facilitátor – člověk s praxí a zkušenostmi
  - vypracovává závěry, shrnutí a zapisuje
  - každý má v průběhu sezení možnost požádat o modrý klobouk a tak získat odstup
 modry.jpg

Členové týmu si nasadí klobouky a chovají se podle toho, jaký klobouk mají na hlavě. Cítí se být chráněni a nikdo je nemůže napadnout za názor, jaký prezentují. Vždyť se chovají podle barvy klobouku!"

 

Zdroj: svetproduktivity.cz

Komplexní i dílčí řešení podnikové problematiky realizuje Marek Matějka buď přímo na bázi marmat solutions, případně ve spolupráci s jinými subjekty, jakými jsou například  ACEV, o.p.s. a další. Řešení jsou vždy původní a plně individualizovaná pro konkrétní potřeby té či oné firmy