Studijní materiály

 

budou vystavovány průběžně v rámci semestru, případně až na konci semestrální výuky, a to pro předměty:

 

ZS:

  • Vývoj médií (Bc.)
  • Digitální marketing (Bc.)
  • Prezentační techniky (Bc.)
  • Sociologie deviace a sociálně-patologických jevů (Mgr.).

 

LS:

  • Direct marketing (Bc.)
  • Firemní kultura a interní komunikace (Bc.)

 

Zveřejňované prezentace jsou pouze podklady pro studium, ergo nelze je považovat za plnohodnotnou náhradu předepsaných učebních textů. Pro studium využívejte zejména interní publikace VŠFS, které byly vydány univerzitním nakladatelstvím (dříve Eupress). Ty jsou stanoveny v pedagogické dokumentaci k danému předmětu jeho garantem. V tomto AR je Marek Matějka garantem předmětů Prezentační techniky a Firemní kultura a interní komunikace.

 

S doplňujícími dotazy se obracejte na svého vyučujícího, buď v průběhu výuky, nebo při konzultačních hodinách nebo jiným standardním způsobem.