Vývoj médií

 

Odkaz na elektronický test: https://testy.itesting.cz/1415/2644/test.html

Rektorka: dr. Bohuslava Šenkýřová

Děkan fakulty (FES): doc. ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Vedoucí katedry: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

 

Garant předmětu: PhDr. Marek Matějka, MIM

Vyučující: PhDr. Marek Matějka, MIM

               Ing. Pavel Rosenlacher

 

Sylabus:

 

 

Témata odborných studií:

 

 

Příklad zkušebního testu:

 

 

Termíny zkušebních testů:

 

 

Výukové materiály: