První ročník mgr studia

V tomto ročníku pedagog vyučuje předmět Sociologie deviace a sociálně-patologických jevů.