Zimní semestr

 

V tomto semestru pedagog vyučuje předmět Sociologie deviace a sociálně-patologických jevů.

 

Studijní materiály:


Soc._deviace_-_ukazka.ppt (3013632)