Zítra, tj. 20. 3. 2014 se konzultační hodiny přesouvají na 15.30 hodin. Od standardních 14 hodin se musím zúčastnit porady na Bankovní akademii. 

 

marmat

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Gentry versus Peer 

 

V evropských dějinách se můžeme setkat s pojmem gentry (čti "džentry"). Jedná se o označení anglické nižší šlechty. V místních podmínkách bychom mohli hovořit o zemanovi nebo vladykovi. Je nevídané, že příslušník nižší šlechty by usedl na královský trůn. V našich dějinách je zjevně možné i toto. Existuje rozdíl mezi rytířem a zemanem, primárně se liší vztahem k půdě a místem svého výskytu (pobytu). Zatímco zeman se povětšinou pojil s venkovským stylem života, rytíři působili zpravidla ve městech a sloužili ve státní správě. I v tomto ohledu lze najít paralelu mezi voliči (elektorátem) obou prezidentských kandidátů. Venkov, respektive menší obce versus větší obce. Rozdíl lze hledat v míře formální vzdělanosti a životním stylu, jenž zahrnuje rozdílnost existence a řešení běžných existenčních problémů. Zatímco na straně zemanů už historicky hrál důležitou roli "selský rozum" (Lenin používal pojem "Selskoje djelo"), u rytířů to bylo spíš "kinderstube", což bychom do češtiny mohli přeložit jako vychování (myšleno dobré). Ano, i zde nacházím podobu s průběhem předvolebních kampaní a výsledky voleb. Zdravý selský rozum (je to nepochybně důležitá součást života) zvítězil nad kinderstube alias vychováním či jinak řečeno slušností. Kinderstube se ukazuje i v myšlení, respektive v korektnosti argumentace, nikoli jen v líbivých, nevulgárních slovech. I zdánlivě slušně se prezentující člověk může být v jádru ne slušný. Z pohledu marketingové komunikace se potvrzuje teze, že v dnešním komercionalizovaném světě je slušnost považována za projev slabosti a že razance a účelnost (machiavelistický pragmatismus) vítězí nad kinderstube. Pozitivní je, že početně se obě skupiny nositelů myšlení a chování téměř rovnají. Koho to nejspíš mrzí, jsou ti, kteří pomyslnou občanskou dichotomii cíleně vytvářejí a průběžně živí, tedy média. Respektive vlastníci médií, kteří z mediálně atraktivních výstupů profitují. Zájem inzerentů je investorská mantra, mediální Svatý grál.

 

Ale ponechme obecné úvahy stranou a pro zajímavost se zaměřme na výsledky voleb. Vzhledem k tomu, že jsem obyvatelem (rodákem) největší české obce, zůstaňme u ní. Praha. Stát ve státě. Původně veškeré její obyvatelstvo pochází z venkova. Existuje zde však výrazná odlišnost v preferencích proti jiným (většině) menším obcím v České republice. Jedná se o přechod od dominujícího principu selského rozumu ke kinderstube. Praha a její obyvatelé preferovali kinderstube před plošněji se prosazujícím selským rozumem. To však neznamená, že by se svým kinderstube pozbyli zcela svého selského rozumu. A naopak. Jen možná někteří více  optimalizovali poměr mezi oběma mody myšlení. Praha je po prezidentských volbách modrá. Ne však úplně celá. Za baštu pravicovosti (městskosti, která je spjata se vznikem buržoazie) je běžně označována Praha 6. Podíváme-li se na mapu volebních výsledků v největší české obci, zjistíme, že v několika volebních okrscích svítí červená. A světě div se, v srdci Prahy 6, na krásném Břevnově, v těsné blízkosti Břevnovského kláštera, slavné Jenerálky nebo Hostince U Kaštanu triumfovala červená! Je to snad odkaz sociálně-demokratické minulosti Miloše Zemana, který dostal důvěru potomků zakladatelů dnešní ČSSD, jejíž kořeny sahají k 7. dubnu 1878, kdy právě v Hostinci U Kaštanu proběhl ustavující sjezd organizace českých sociálních demokratů v rámci celorakouské sociálně demokratické strany pod názvem Sociálně demokratická strana českoslovanská v Rakousku? Je to možné. A ejhle, zase tady máme onu "mystickou" osmičku v letopočtu v rámci českých dějin! (Jen na okraj, stejného dne, tj. 7. 4. roku 1348, byla v Praze založena dnešní Univerzita Karlova. A zase ta osmička!) V sobotu 27. ledna 2018 obyvatelé ze sousedství Hostince U Kaštanu dali svůj hlas duší sociálně-demokratickému příslušníku nižší šlechty, který už dávno ve svém projevu přejal manýry šlechty vyšší a trasformoval se z gentry do peer (čti "pír"). Je patrné, že i potomci obyvatel obce, kde sociální demokracie vznikla (tehdy byl Břevnov vesnicí, respektive malou obcí u Prahy), spjtaté s nepochybně pokrokovou novou českou politickou stranou, která stavěla na selském rozumu, jsou na vážkách mezi použitím selského rozumu a kinderstube. Jsou blízko optimu! Dalo by se říct, že mají na dosah pareto-optimální situaci. (A zase ta osmička! Vilfredo Pareto se narodil v roce 1848.) Oficiální výsledek prezidentských voleb okrsku č. 6049, Praha 6, okres Praha: Zeman (368 hl., 51 %); Drahoš (353 hl., 49 %). Každopádně jednu věc jsem si uvědomil zřetelně. V roce 2013 bych (být marketérem tehdejšího vítěze voleb) zvolil ve prospěch příslušníka nižší šlechty slogan: Gentry na Hrad! O pět let později, tedy v roce 2018, bych už slogan pro favorita voleb a následně i jejich očekávaného vítěze upravil: Nechme Peera v Lánech!

 

Myslím si, že hledat důvody, proč jedni volili červenou a druzí modrou, by ve svém důsledku prohloubilo diskrepanci, mnohdy až animozitu, mezi jedněmi a druhými. Pak by de facto došlo k oddalování se od pareto-optimálního bodu ve vztahu zdravého selského rozumu a potřebného kinderstube. A to je něco, co bych rozhodně nechtěl podporovat. Závěrem se podržím výroku, jenž je (musí být) červeno-modrý. Ať žije Česká republika! (1918 - 2018)

 

 Zdroj: irozhlas

  Zdroj: irozhlas

 

marmat

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité upozornění!

 

Právě byly uvedeny do provozu aktualizované internetové stránky obecně prospěšné společnosti ACEV. Na těchto stránkách se budete moct seznamovat s programem osvětových akcí ACEV. V nejbližších dnech bude zveřejněn program přednášek pro první pololetí roku 2018. Těšíme se na vaši hojnou účast na akcích obecně prospěšné společnosti Apagoga-Centrum Efektivního Vzdělávání.

  Foto: archiv Marka Matějky

 

                                       

Aktuality

Důležité oznámení

19.03.2018 14:06
Zítra, tj. 20. 3. 2014 se konzultační hodiny přesouvají na 15.30 hodin. Od standardních 14 hodin se musím zúčastnit porady na Bankovní akademii.    marmat

Výzva

10.03.2018 21:09
Vzhledem k tomu, že jsem velmi časově vytížen činnostmi jak na VŠFS, tak na Bankovní akademii, nebudu s to poskytovat studentům konzultace v jiných termínech, než jsou oficiálně vypsané konzultační hodiny. Vyzývám tudíž všechny studenty, aby průběžně využívali možnost konzultací ve vypsaných...

Termíny U3V

02.02.2018 19:05
Termíny výuky v rámci Univerzity 3. věku v Karlových Varech byly stanoveny na 14. března a 11. dubna 2018.
Záznamy: 1 - 3 ze 3

Student

Důležité upozornění

10.03.2018 21:04
Bakalanti a diplomanti mi musí předložit finální verzi svých kvalifkačních prací k závěrečnému schválení nejpozději do 8. 4. 2018. Po tomto termínu nebude brán zřetel na jakékoli "důvody", proč tak neučili a takoví studenti nebudou připuštěni k obhajobě v červnu 2018. Nebudu udělovat souhlas na...

Rozvrh výuky

31.01.2018 21:22
V pondělí 5. 2. 2018 začne výuka LS 2018. Pravidelná výuka Marka Matějky bude probíhat každé pondělí a každý sudý čtvrtek na VŠFS a každé úterý na Bankovní akademii. Konzultační hodiny jsou stanoveny na každé úterý od 14 do 15 hodin v EMC. V LS bude vyučovat předměty Direct Marketing (Bc. 2....

Temíny zkoušek

22.12.2017 23:29
Termíny ústních zkoušek budou vypsány v ISu. Jsou určeny pro ty studenty, kteří neuspěli v písemné podobě zkoušky. Výsledky testů budou zveřejňovány průběžně v ISu ve složce studijní materiály k jednotlivým předmětům v podobě xls souboru.
Záznamy: 1 - 3 ze 3

Kalendář akcí

Přednáška v EKK

10.03.2018 21:19
Na 6. prosince 2018 je naplánována přednáška Marka Matějky v Evropském kulturním klubu věnovaná osobnosti Bernarda Bolzana k jeho 170. výročí úmrtí (18. 12. 1848). Ve stejný den v roce 2011 zemřel i bývalý český prezident Václav Havel. Přednáška se zaměří na různé oblasti Bolzanovy tvorby včetně...

ČVUT a cyklus přednášek

10.03.2018 21:13
V říjnu 2018 proběhne přednáška na ČVUT na téma Niccolo Machiavelli v kontextu dějin. Přednáška je věnována jak jeho životu a dílu, tak hlavně jeho odkazu pro budoucí věky. Na tuto přednášku navazuje další přednáška nazvaná Machiavelistické etudy. Jedná se o jednu z nejžádanějších tematickcýh...

Chystané přednášky pro první polovinu roku 2018

14.01.2018 13:20
Pro nadcházející období, tj. leden až červen 2018, se chystají přednášky pro EKK a Klub seniorů při ČVUT. Témata budou následně upřesněna.
Záznamy: 1 - 3 ze 3

Anketa

Mám dokončené vysokoškolské vzdělání.

Ano. (613)
56%

Ne. (486)
44%

Celkový počet hlasů: 1099

Úvodní stránka

Anekdota týdne

01.10.2016 16:49
Každý týden nová anekdota pro radost i poučení.
Záznamy: 1 - 1 ze 1