marmat

 

Marek Matějka (*1966) je graduovaným filosofem na alma mater Universitatis Carolinae Pragensis a současně absolventem European Business School Private Wissenschaftliche Hochschule Schloss Reichartshausen am Rhein v oboru management.

 

 Používá pseudonym marmat a pod ním rovněž publikuje.

Zaměřuje se na oblast praktické, zejména politické filosofie a také na analytickou filosofii a filosofii jazyka. Dlouhodobě se angažuje v otázkách kritické reflexe existenciálních filosofií a přesahovou oblast politické filosofie a politologie. K oblíbeným filosofickým disciplínám rovněž patří filosofie dějin. Vedle kmenových oborů se dlouhodobě zaměřuje na oblast sociální psychologie a dějin ekonomického myšlení. Osobně se označuje za historika filosofie, čímž dává vyznít svému historizujícímu přístupu k filosofii jako takové.

 

Mezi své zájmy řadí obecnou historii, pragensia, dějiny umění a zejména dějiny architektury a malířství (česká krajinomalba 19. stol.), ale také neurovědy (neuropsychologie, neurofyziologie) a v neposlední řadě autorské psaní (drobná próza) a fotografování (krajina, architektura, makro, street).

 

Hovoří česky, slovensky, rusky, francouzsky, částečně německy. Pasivně ovládá latinu.

 

Narodil se a trvale žije v Praze.