pedagog

 

Posledních třicet čtyři let se věnuje edukační činnosti, a to jak ve sféře akademické, tak komerčního vzdělávání. Působil například na Filmové akademii múzických umění (FAMU), Hudební akademii múzických umění (HAMU), ale také na Státní konzervatoři a dalších akademických pracovištích. Ze zahraničních pracovišť lze zmínit například European Business School Reichartshausen am Rhein.

Do roku 2018 přednášel na první soukromé ekonomické univerzitě v Praze (Vysoká škola finanční a správní, a.s.), a to na katedře marketingové komunikace (KMK). Byl garantem několika předmětů bakalářského a magisterského studia.

V letech 2010 až 2012 byl vedoucím katedry marketingové komunikace a členem kolegia děkana Fakulty sociálních studií, dnes transformované do Fakulty ekonomických studií.

Je zakladatelem a ředitelem Apagoga - Centrum Efektivního Vzdělávání, o.p.s.  (ACEV) .

Aktuálně je ředitelem Bankovní akademie - Gymnázia a Střední odborné školy, a. s. a vyučuje odborné předměty žáků vyšších ročníků SOŠ a speciální povinně volitelné semináře pro žáky gymnázia (marketing, řízení podniku).

Ve sféře komerčního vzdělávání aktivně lektoruje kurzy z podnikového managementu a sociálně psychologických dovedností. Je zakladatelem Asociace pro manažerský trénink a dosud realizoval více než 1 500 kurzů pro managementy českých i zahraničních společností.

Je zakladatelem poradensko-vzdělávacích společností Management Consult a Management Surgery

Přidaná hodnota edukační činnosti Marka Matějky spočívá ve schopnosti implementovat do akademické výuky osobní zkušenosti z podnikové praxe a do manažerských kurzů vnášet akademickou teoretickou erudici a široký rozhled napříč společenskou realitou. Mnoho let za sebou v řadě se umísťoval mezi nejlépe hodnocenými pedagogy univerzity.