autor

 

Publikuje jak knižně, tak časopisecky. Dosud vydal celkem pět knih (třikrát autor, dvakrát spoluautor), devatenáct učebních textů (skript) a zhruba sto šedesát článků v odborných a naučných médiích (tištěných i elektronických).

 

Mimo odborné a naučné texty zaměřuje svou pozornost i na drobnou publicistiku a prózu. K publicistickým počinům patří články pro přílohu Kariéra speciál Hospodářských novin. Mezi publikované články lze zařadit: Absolvents summa cum laude a Jaká dovednost je pro manažera nejdůležitější.

 

V osmdesátých letech minulého století se věnoval ochotnickému divadlu a napsal dvě divadelní hry (Broskvový květ a Prokletý básník Francois Villon).

V téže době rovněž překládal do češtiny básně Les Poetes maudits (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud).

 

Je milovníkem díla Karla Čapka, Karla Poláčka, Vladislava Vančury, Ivana Olbrachta, ale také Karla Havlíčka Borovského, Jana Nerudy či Jiřího Ortena. Ze zahraničních autorů má v oblibě Antoina de Saint-Exuperyho, Romaina Rollanda, Marka Twaina, Johna Steinbecka, Johna Updika ale také Fjodora M. Dostojevského, Jean-Paul Sartra či Alberta Camuse.