manažer

 

Krédo: "Být manažerem je profese, nikoli funkce.1"

 

Od počátku devadesátých let se angažuje v managementech různých tuzemských společností, a to zejména na pozicích:

  • výkonný ředitel (CEO)
  • výkonný ředitel pro strategii a rozvoj
  • výkonný ředitel pro řízení lidských zdrojů
  • výkonný ředitel pro obchod
  • manažer změny
  • krizový manažer (předseda řídícího výboru).

Vedle výkonu manažerské praxe se věnuje i poradenské a konzultační činnosti ve výše uváděných oblastech plus koučingu méně zkušených manažerů. Využívá nástrojů procesního řízení na základě důkladné SWOT analýzy firemního klimatu a organizačního auditu firmy. Aplikuje efektivní metody podnikového managementu včetně zásad řízení proudu změn. Je spíše systémovým inovátorem než adaptivcem.

 

V minulosti spolupracoval s Ashridge Management College, Trade Development Institut of Dublin, European Business School Reichartshausen und Prag, Českou manažerskou asociací či Manažerským svazovým fondem.

 

______________________________

1 Prolog k diplomové práci: "Manager zu sein ist nicht nur eine Funktion, sondern auch eine Profession und Leidenschaftlichkeit in einem", EBS, Praha, 1996.