PŘEDNÁŠKY

 

Spolu s akademickou a komerční výukou se věnuje i osvětové činnosti pro širokou veřejnost, a to zejména v oblasti popularizace společenských věd, zejména tématům z dějin filosofie a historie. Přednášky jsou pořádány pro zájemce z řad blíže nespecifikované veřejnosti a zaměřují se na seznamování s významnými a často opomíjenými osobnostmi české a světové vědy, ale také různými teoriemi a pojmy.

Od roku 2012 osvětovou přednáškovou činnost zastřešuje obecně prospěšná společnost ACEV, jejímž je zakladatelem a ředitelem.

Od roku 2008 zrealizoval více než dvě stě osvětových přednášek pro veřejnost, a to jak v Praze, tak dalších městech České republiky. Mezi obvyklá místa přednášek patří například Národní knihovna ČR (PEN Klub), Akademie věd ČR (Český klub skeptiků, Evropský kulturní klub) a další.

V posledním desetiletí realizuje cyklus komentovaných vycházek po rozličných místech Prahy, čímž propojuje svůj mnoholetý zájem o pragensia a dějiny architektury s obecně historickým fundamentem.

Žádosti o uspořádání osvětové přednášky ve vašem regionu je možno adresovat přímo na info@matejkam.com.

 

 

Vedle veřejných přednášek, které jsou pořádány v rámci obecně prospěšné činnosti Marka Matějky, je možné objednat i tématicky cílené přednášky či semináře (kurzy) na komerční bázi, a to jak pro soukromé firmy, tak veřejnoprávní instituce. Informace na vyžádání.

Další informace naleznete zde.